Aktuálně z Gymnázia


Historická exkurze v ruštině

Konec školního roku se na školách obvykle nese v duchu uzavírání známek, kontrolování učebnic, ale především - výletů a exkurzí. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek, 24. června 2021, kdy se před autobusem u budovy gymnázia sešli studenti téměř ze všech ročníků naší školy. V Hustopečích jsme ještě stihli vyzvednout paní průvodkyni Innu Borisovnu Chayku a už jsme mířili k Mohyle míru do Slavkova u Brna.

Paní Inna nám již v autobuse povídala zajímavosti o Bitvě tří císařů a u mikrofonu ji vystřídal i student třídy kvinta Adam Suchyňa s perfektní znalostí okolností vedoucích k bitvě i bojové strategii. Závěrem se se svými vědomostmi o tehdejší situaci v Evropě přidal i student pedagogické fakulty Vojtěch Antoš.
Nutno také podotknout, že velká část výkladu paní průvodkyně probíhala v ruském jazyce, ale přestože tvořili němčináři velkou část účastníků, s porozuměním problém nenastal a s překladatelskou výpomocí paní učitelky Lorenzové jsme všechny souvislosti pochopili. Cesta do Slavkova nám tedy velmi rychle utekla a brzy už jsme se procházeli samotnou Mohylou míru. O pohnuté historii okolí Prateckého kopce, na němž mohyla stojí, bylo možné se seznámit i v expozici nedalekého muzea. Po absolvování prohlídky jsme opět nasedli do autobusu a nechali se vyvézt na vrch Žuráň, odkud před více než 200 lety pozoroval situaci na bitevních polích sám Napoleon. Toto místo je navíc oficiálně územím Francie a tak jsme se během jednodenní školní exkurze ocitli na pár metrech čtverečních jiného státu. Následovala už jen půlhodinová zastávka ve Slavkově, kdy byla možnost se během poledního horka zchladit zmrzlinou. Někteří dokonce stihli v rychlosti navštívit i překrásné zahrady Slavkovského zámku. S rostoucí venkovní teplotou jsme se ale už čím dál více těšili na příjezd klimatizovaného autobusu a nakonec jsme o půl druhé zakončili celý výlet zpěvem při příjezdu do Velkých Pavlovic.
Historická exkurze v ruštině
Historická exkurze v ruštině
Historická exkurze v ruštině
Historická exkurze v ruštině
Historická exkurze v ruštině
Historická exkurze v ruštině
Historická exkurze v ruštině

zpět aktuality