Aktuálně z Gymnázia


Studentka gymnázia na celostátní konferenci

Ve dnech 6. a 7. října se v Mohelnici konala 29. celostátní rusistická konference, na níž se setkali delegáti a hosté spolupracující s Českou asociací rusistů, jež toto setkání pořádala.

Mezi účastníky, jimiž byli mj. univerzitní profesoři, vědci, umělci a kantoři z praxe, byla také - jako jediná gymnazistka z celé republiky - studentka velkopavlovického gymnázia Julie Veverková z oktávy. Julii bylo toto pozvání nabídnuto ze strany asociace jako ocenění její dlouholeté práce a úspěchů v jazykových, zejména překladatelských soutěží, přičemž v některých z nich se dostala až do celostátních kol. V Mohelnici nás čekal velmi bohatý a náročný program, sestávající z okolo dvaceti přednášek, diskuzí a příspěvků, s nimiž vystoupili např. předseda České asociace rusistů, moderátor a zpěvák Jiří Klapka, vedoucí oddělení slovanských jazyků Západočeské univerzity v Plzni Vlasta Klausová či známý historik Michal Macháček - odborník na moderní dějiny, který za svou vědeckou práci dostal mj. státní vyznamenání I. stupně. Mnohá témata byla velmi zajímavá, ať už kontakty českých hudebníků s muzikanty východních států v proměnách (v 19. století ostatně takřka všechna významná divadla, ať už to bylo v Moskvě, Kyjevě, Tbilisi nebo Rize, vedli Češi), zážitky z putování po Kyrgyzstánu, možnosti digitalizace v rámci výuky ruského jazyka či způsoby, jak pomoci ukrajinským žákům integrovat se do českého vzdělávacího systému. Je dobrou tradicí, že právě na této rusistické konferenci je vždy vyhlášen následující ročník soutěže Puškinův památník, ve které má mimochodem velkopavlovické gymnázium dlouhodobě velké jméno. Nelze nezmínit, že paní učitelka Jana Lorenzová, která obětavě připravuje své studenty na jazykové i umělecké soutěže, letos převzala v Praze speciální cenu za nejvyšší počet vítězných vystoupení ze všech českých a slovenských škol za posledních 15 let! Coby absolvent velkopavlovického gymnázia mám upřímnou radost, že na úspěchy, které započaly již před takovou dobou, stále navazují další šikovní studenti a že pomyslná štafeta se dále předává - jestliže platí, že není národa natolik velkého, aby jej nemohla obohatit kultura jiného národa, pak je třeba umět jeho řeč. Právě jazyk je cestou, jak se vzájemně obohacovat, poznávat neznámé a seznamovat se s lidmi, kteří mohou přinést nové nápady, inspiraci a motivaci do další práce. Julii děkuji za její účast na konferenci v Mohelnici a jí i všem ostatním studentům přeji, aby jim nejen ruština, ale i další jazyky přinášely potěšení a nové úspěchy.

Bc. Vojtěch Antoš,
PdF MU Brno

https://asociacerusistu.cz/?p=5154

Komentář k fotografii:
Foto: Ondřej Pražák
Zleva Julie Veverková, Lenka Plucnarová, Jiří Klapka, Broňa Šnytová, Zuzana Havelková a Milan Macháček





zpět aktuality