Aktuálně z Gymnázia


Přijímací řízení - 2. kolo

Ředitel Gymnázia Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, oznamuje, že v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě vyhlášky MŠMT č. 422/2023 Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění vyhlašuje 2. kolo příjímacího řízení do prvního ročníku školního roku 2024/2025 oboru vzdělání 79-41-K/81 gymnázium – osmileté studium a stanovuje kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění. 
zpět aktuality