Aktuálně z Gymnázia


Sekunda na exkurzi u soudu

Dne 23. 5. 2024 se třída sekunda zúčastnila exkurze na Městském soudě v Brně. Všichni jsme se setkali na hlavním nádraží a potom jsme se přesunuli na tramvaj, která nás dovezla až téměř k soudu.

Jakmile jsme dorazili na soud, čekala nás bezpečnostní kontrola, která u všech dopadla dobře. Za kontrolou na nás čekala paní doktorka Mandátová, která nás přivedla k jednací síni. Poté jsme všichni absolvovali reálné soudní jednání, kde jsme se opět poučili, že krást se nemá!

Po soudním jednání na nás čekal správce budovy, který nás provedl „zákulisím" soudu

a ukázal nám, co běžný návštěvník neuvidí. Prošli jsme velínem justiční stráže, dále jsme pokračovali na střechu soudu, odkud jsme měli Brno jako na dlani. Potom jsme přešli do kanceláří a podívali jsme se, jaká je náplň práce zaměstnanců soudu. Exkurzi jsme zakončili uvězněním v cele předběžného zadržení. Exkurze se nám moc líbila.

Velké poděkování patří: JUDr. Martě Mandátové, Mgr. Stanislavě Tomkové, JUDr. Ivovi Zummerovi a Ing. Merlíčkovi.   

 

 

 

 




Sekunda na exkurzi u soudu
Sekunda na exkurzi u soudu
Sekunda na exkurzi u soudu
Sekunda na exkurzi u soudu
Sekunda na exkurzi u soudu

zpět aktuality