Aktuálně z Gymnázia


Jarní maturitní zkoušky

Májové dny jsou tradičně na středních školách ve znamení prvních zkoušek dospělosti, tedy zkoušek maturitních. Maturitní zkoušky na našem gymnáziu začaly v letošním školním roce 15. dubna, kdy studenti maturitních ročníků zpracovávali slohové práce z českého a cizího jazyka. Státní část pokračovala od 2. května formou didaktických testů z českého a cizího jazyka nebo matematiky. Po dalších dnech příprav pokračují maturitní zkoušky ústní částí od pondělí 27. května 2024. Studenti maturitních ročníků skládají ústní maturitní zkoušku ze dvou školních profilových předmětů a dvou povinných profilových předmětů vázaných na státní část.

V letošním školním roce maturuje 26 studentů oktávy s třídní učitelkou Mgr. Stanislavou Tomkovou v osmiletém studijním oboru. V maturitní třídě 4. A s třídní učitelkou Ing. Marií Holáskovou maturuje 26 studentů čtyřletého studijního oboru. Předsedy maturitních komisí jsou Mgr. Stanislava Kubíčková a Mgr. Jiří Šerhák
Jarní maturitní zkoušky
Jarní maturitní zkoušky
Jarní maturitní zkoušky
Jarní maturitní zkoušky
Jarní maturitní zkoušky
Jarní maturitní zkoušky

zpět aktuality