Informace k přijímacímu řízení


V příloze jsou aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2022/2023 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoře ve školním roce 2023/2024 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období.

V příloze jsou informace týkající se jednotné přijímací zkoušky.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska