Projekty


Vzděláváme pro život

Cílem výzvy 02_16_035 Operačního programu Výzkum, Vývoj a vzdělávání vyhlášeného MŠMT je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. V rámci této výzvy bude podpořen osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Projekt pomůže škole při společném vzdělávání žáků a to s možností personálního posílení o školního psychologa a školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

Náš projekt s názvem Vzděláváme pro život s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0004815 byla dne 25. 4. 2017 schválen pro financování
v celkové částce 713 989,- Kč. Období realizace projektu je od 1. září 2017 do 31. 8. 2019.

 

V rámci projektu budeme realizovat následující aktivity (šablony):

III/1.3 Školní psycholog - personální podpora SŠ

III/1.6 Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin

III/2.4 Vzdělávání ped.pracovníků SŠ zaměřených na inkluzi - DVPP v rozsahu 24 hodin

III/2.5 Vzdělávání ped.pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin

III/2.6 Vzdělávání ped.pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin

III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ

III/2.12 III/2.5 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřeného na inkluzi - DVPP v rozsahu 8 hodin

logo MŠČRzpět projekty