Školní vzdělávací program


2. Školním vzdělávacím programem Škola pro život, platným od 1. 9. 2009, podle kterého se vzdělávají žáci vyššího stupně osmiletého studijního oboru 79-41-K/81 a žáci čtyřletého studijního oboru 79-41-K/41. Školní vzdělávací program je zpracovaný podle RVP G, schváleného MŠMT ze dne 30. 7. 2007 pod č.j. 128 58/2007-2. 

Na tomto místě se můžete seznámit s platnými učebními dokumenty:

 

1. Školním vzdělávacím programem Gymnázia Velké Pavlovice, platným od 1. 9. 2007, podle kterého se vzdělávají žáci nižšího stupně osmiletého studijního oboru 79-41-K/81. Tento program je zpracovaný podle RVP ZV č.j. 31504/2004-22. 

Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou zpracovány u obou ŠVP v tabulkách a pro svoji rozsáhlost (více než 500 stran) nejsou v internetové verzi zveřejněny. Do učebních dokumentů je možné rovněž nahlédnout při osobní návštěvě ve škole.