Gymnázium Velké Pavlovice


Adresa:

Gymnázium Velké Pavlovice
Pod Školou 10,
691 06 Velké Pavlovice

IČ: 71220321
DIČ: CZ71220321
OR: Krajský soud V Brně, oddíl Pr, vložka 1461
Bank. spojení: 19-2064220247/0100
ID datové schránky: p5jkkif

Telefon: +420 519 428 245
E-mail: gymnazium@velke-pavlovice.cz


Vedení školy

Ředitel školy: PaedDr. Vlastimil Kropáč (gymnazium@velke-pavlovice.cz)

Výchovný poradce: PhDr. Stanislav Rubáš (rubass@gymnvp.cz)

Metodik prevence: Mgr. Petr Kadlec  (kadlecp@gymnvp.cz)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: tel. 725 654 319, gdpr@jkaccouting.cz