Příjímací řízení


Základní informace

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, stanovuje podle ustanovení § 60 odst. 3 b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuje

A) do prvního ročníku studijního oboru 79 - 41 - K/81 Gymnázium – všeobecné osmileté studium, pro školní rok 2024/2025 bude přijato 30 uchazečů.

B) do prvního ročníku studijního oboru 79 - 41 - K/41 Gymnázium – všeobecné čtyřleté studium, pro školní rok 2024/2025 bude přijato 30 uchazečů.

Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli v termínu od 1. do 20. února 2024 elektronicky, osobně nebo poštou. Rozhodující pro doručení přihlášky poštou je datum podání vyznačené na obálce.