Absolventi


Europass

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na europass.cz. Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.

Odkaz pro maturanty:
https://edo.europass.cz/cs/

Přílohy ke stažení pro absolventy:


 


 

"Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost."

                                                                                                                   Jan Amos Komenský 

 

Milí absolventi,

rádi bychom Vás upozornili na kulturní a společenské akce, kde bychom rádi přivítali i vás. Těšíme se na shledání.

ředitelství školy

 

 


 

Vánoční koncert, Vánoční jarmark

prosinec 2023

Ples gymnázia

únor 2024

Apríles

duben 2024