Cambridge Exams


Gymnázium Velké Pavlovice je již řadu let partnerskou školou Jazykové školy P.A.R.K., která je vlastníkem licence Cambridge English Language Assessment umožňující organizaci    a skládání zkoušek Cambridge English v České republice.Spolupráce je založena na metodicko-materiální podpoře a výhodných podmínkách pro naše studenty, ke kterým mj. patří možnost vybrat si partnera na ústní část zkoušky nebo se přihlásit na zkoušku nanečisto a posléze reálnou zkoušku za zvýhodněných finančních podmínek.

Naše škola je také regionálním centrem pro organizování zkoušek nanečisto (MOCK). Spolupracujeme s Gymnáziem T. G. Masaryka v Hustopečích a Gymnáziem v Kloboukách u Brna. V praxi to znamená, že si přímo u nás ve škole studenti výše uvedených škol mohou Cambridge exams zkusit nanečisto a pokud se rozhodnou přihlásit ke zkoušce a uhradit ji do 4 měsíců od absolvování MOCKu, mohou využít portál PARK ONLINE na 2 měsíce zdarma.
Park přípravu online je možné si zakoupit i bez MOCKu, ceník a podmínky jsou uvedeny zde.

Certifikáty Cambridge jsou nejrozšířenější a nejuznávanější v celém světě a otevírají cestu ke studiu na českých i zahraničních vysokých školách. Absolventi zkoušek mohou snadněji vycestovat na Erasmus programy, které jsou vyučovány v angličtině, a zároveň získají doklad o jazykové úrovni při žádosti o vízum. V neposlední řadě pak je příprava na zkoušku motivující a posiluje jazykové sebevědomí.

Držitelé certifikátu také mohou požádat ředitele školy o uznání profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Případné dotazy ohledně zkoušek směřujte na koordinátorku zkoušek Mgr. Ivanu Hrozkovou, Ph.D.

Další informace o zkouškách Cambridge:
Proč zkoušku Cambridge
Zkouška nanečisto
Termíny a ceny zkoušek
Žádost o uznání profilové části maturitní zkoušky z angličtiny