Volnočasové aktivity


Zájmové kroužky ve školním roce 2023/2024

Volnočasové aktivity jsou zajišťovány nabídkou následujících zájmových kroužků:
 

DEN

NÁZEV KROUŽKU

VEDOUCÍ KROUŽKU

ČAS, MÍSTO

Pondělí

Sportovní hry (NP)

Mgr. Sedláčková 13:30
Šachový kroužek M. Poulík

13:30

Úterý

 

Konverzace v italštině

Mgr. Kaszper

7:00 - 7:50

Základy lékařské latiny

Mgr. Pláteníková 7:10 - 7:55
Volejbal Mgr. Sedláčková

14:45

Cizí jazyky v textech písní Nj, Rj Mgr. Lorenzová

14:15 - 15:00

Středa

Genealogický

Mgr. Pokorná 14:15

Zdravé cvičení

Mgr. Doležalová

14:00

Čtvrtek

Florbal pro NG

Mgr. Sedláčková 14:00

Čtenářský klub pro VG

Mgr. Míchalová 14:00, knihovna
Sebeobrana PhDr. Rubáš

14:15, aula

 Pátek

Španělský jazyk II (NP)

Mgr. Loskot

7:00

Náboženství (NP)

P. Putna bude upřeněno