Klasifikace


Stručný průvodce internetovou aplikací SAS

1. Jak se přihlásit?

Prostřednictvím třídních učitelů jste obdrželi přihlašovací údaje pro zákonného zástupce, které potřebujete pro přihlášení.
Pokud jste si tyto údaje dosud nestačili vyzvednout, můžete tak učinit po domluvě s třídním učitelem.

Přihlásíte se jako uživatel na adrese: https://gymnvp.edupage.org/

2. Jak se vyznat v nabídce?

Po přihlášení se Vám zpřístupní následující nabídka:

  • Hlavní nabídka
  • Informace o studiu
  • Studenti
  • Rozvrh hodin
  • Plán akcí

Průběžná klasifikace je součástí nabídky STUDENTI. Klasifikaci je možné sledovat podle data zadání, po předmětech, za čtvrtletí a pololetí.

Datum v přehledu klasifikace není datem zkoušení, ale dnem, kdy známka z daného předmětu byla vložena do programu.

Typ zkoušení může být ústní nebo písemný. Ke každému typu určuje vyučující váhu (důležitost) v rozmezí 10-100%. Čím vyšší váha písemného nebo ústního zkoušení je přiznáno, tím více se hodnocení promítne do celkové klasifikace v předmětu. V poznámce uvádí zkoušející učivo nebo oblast, která byla zkoušejícím ověřována.

3. Závěr

Vyučující zadávají průběžnou klasifikaci do databáze vždy k 15. a 30. dni v měsíci.

Zpřístupněná internetová verze bude v druhém pololetí školního roku 2009/2010 ve zkušebním provozu.

Připomínky a náměty z Vaší strany k internetové verzi SAS zohledníme v naší práci.