Klasifikace


1. Jak se přihlásit?

Prostřednictvím třídních učitelů jste obdrželi přihlašovací údaje pro zákonného zástupce, které potřebujete pro přihlášení.

Přihlásíte se jako uživatel na adrese: https://gymnvp.edupage.org/

2. Jak se vyznat v nabídce?

Po přihlášení se Vám zpřístupní hlavní stránka:

  • Hlavní nabídka
  • Informace o studiu
  • Studenti
  • Rozvrh hodin
  • Kalendář akcí

Typ zkoušení může být ústní nebo písemný. Ke každému typu určuje vyučující váhu (důležitost) v rozmezí 10-100%. Čím vyšší váha písemného nebo ústního zkoušení je přiznáno, tím více se hodnocení promítne do celkové klasifikace v předmětu. V poznámce uvádí zkoušející učivo nebo oblast, která byla zkoušejícím ověřována.