Třídní schůzky


Třídní schůzky a konzultační hodiny ve školním roce 2023/2024

  • 11. září 2023 (pondělí) 
     - 16.30 hodin ve třídách -  třídní schůzka pro první ročníky (prima, 1. A)
     - 17.00 hodin v aule - Plenární schůze Rady rodičů, doplnění výboru
  • 6. listopadu 2023 (pondělí)
  • 15. ledna 2024 (pondělí)
  • 25. března 2024 (pondělí)

15.00 – 17.15 hodin - konzultační hodiny

17.15 – 17.30 hodin - v této době se vždy po konzultačních hodinách uskuteční třídní schůzky s rodiči.