Europass


Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na europass.cz. Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.

Odkaz pro maturanty:
https://edo.europass.cz/cs/

Přílohy ke stažení pro absolventy:


soubor EDO-79-41-K_41 Gymnázium (denní studium)-Angličtina       soubor EDO-79-41-K_41 Gymnázium (denní studium)-Čeština       soubor EDO-79-41-K_41 Gymnázium (denní studium)-Němčina       soubor EDO-79-41-K_81 Gymnázium (denní studium)-Angličtina       soubor EDO-79-41-K_81 Gymnázium (denní studium)-Čeština       soubor EDO-79-41-K_81 Gymnázium (denní studium)-Němčina